Conver – varende machines

Bij Conver maken we verschillende typen varende machines voor het verwijderen van plantengroei van taluds en stroomprofielen van watergangen, en voor het verwijderen van waterplanten en/of drijfvuil uit meren. Onze maaiboten, maaiverzamelboten en baggerboten zijn hier speciaal voor gebouwd. De maaiboten kunnen met speciale Conver boottrailers eenvoudig worden getransporteerd, te water gelaten en uit het water gehaald worden. Conver ontwikkelt en bouwt daarnaast ook machines in opdracht. We denken met de klant mee en zijn daardoor in staat om klantspecifieke varende machines te bouwen.

MAAIBOTEN

Conver,Maaiboot,sloot onderhoud,onderhoud watergang,slootkant maaien

MAAIVERZAMELBOTEN

Conver,maaiverzamelboot,maaiboot boot waterplanten maaien,waterplanten verzamelen

BAGGERBOTEN

Conver,baggerboot,baggeren,verwijderen slib,sloot baggeren
CONVER

CONVER