Certificering drijvende werktuigen

Informatieavonden

Op 7 juni en 3 oktober vonden de informatieavonden over certificering drijvende werktuigen plaats in het Experience Center. Het Nederlands Bureau Keuringen Binnenvaart (NBKB) legde helder de regelgeving uit van de Europese wetten. Daarnaast waren er ook experts aanwezig van een certificeringsinstantie om alle praktische vragen te beantwoorden. Heeft u deze informatieavond gemist en wilt u meer informatie? Geen probleem, hieronder staan de belangrijkste punten die u moet weten.

1. Mis de boot niet 

Als de werk- en vaartuigen vóór 2009 in de vaart waren, kan tot 31 december 2018 gebruik gemaakt worden van de overgangsbepaling ‘geen klaarblijkelijk gevaar’. De certificaataanvraag moet dan wel vóór 1 november 2018 bij de certificerende instelling ingediend zijn.

2. Nieuwe koers binnenvaartcertificaten

Het doel van de nieuwe koers voor de binnenvaartcertificaten is om het certificeringproces zo efficiënt mogelijk te maken voor alle partijen. Wat er verandert onder de nieuwe koers:

  • Er is meer tijd voor het onderzoek om certificaten te verlengen
  • U ontvangt een melding (brief van de ILENT) wanneer het certificaat verloopt
  • U heeft alleen recht op overgangsbepalingen met een geldig certificaat
  • En certificaten moeten doorlopend geldig zijn
  • Meer uitgebreide informatie staat op de website Nieuwe koers binnenvaartcertificaten

3. Certificaatplicht

Per 1 januari 2019 voor:

  • alle drijvende werktuigen ongeacht de lengte
  • alle pleziervaartuigen van 20 meter of langer, of van 100 m3 of meer (lengte x breedte x diepgang)

Download certificeringinformatie

Natuurlijk is er veel meer informatie beschikbaar over de certificeringsplicht. De belangrijkste documenten hebben we hier op een rijtje gezet. Ook delen wij graag de presentatie die door dhr. Henk Arntz (directeur NBKB) is gegeven tijdens de eerste informatieavond.

CONVER

CONVER